Product CodeDescriptionCarton Quantity
BTL3 Type 3 - 1mm Galvabond 50
BTL4 Type 4 - 1mm Galvabond 50
BTLM Mini - 1mm Galvabond 100
BTLU Universal - 1mm Galvabond 100
timber loks
nails for- product description33x3.15mm Galvanised Nails
nails for- product description30x2.8mm Galvanised Nails